22/3 al 22/4  - 2013

Bea Bombí

13 al 26/7 - 2013

MIchael Chanarine

18/8 al 24/9 - 2013

Pere Belles

Xevi Vilaro

Javí de Juan Creix

7/6 al 20/6  - 2013

28/7 al 14/8 - 2013